Super vylet 25.4.2015

26.04.2015
Perfektny vylet na rychlo zorganizovany.Viac v galerii.